Školenia

VMware vSphere : Install, Configure, Manage

Päť dňový prakticky orientovaný kurz so zameraním na inštaláciu, konfiguráciu a správu virtualizačného balíka VMware vSphere ®, ktorý sa skladá z platformy hypervisor VMware ESXi ™ a centralizovaného management nástroja VMware vCenter Server ™.

Viac

VMware NSX: Install, Configure, Manage

Päťdňové obsiahle a intenzívne školenie pokrývajúce VMware NSX® ako časť softvérovo definovaného dátového centra. Naučíte sa ako v rámci platformy NSX používať logické switche pre virtualizáciu vášho switchovaného prostredia.

Viac

VMware vSAN: Deploy and Manage

Trojdňové školenie zo zameraním na nasadzovanie a správu softvérovo definovaného riešenia ukladania dát VMware vSAN. Naučíte sa ako vSAN vykonáva dôležitú úlohu v rámci VMware softvérovo definovaného dátového centra. Prostredníctvom cvičení získate praktickú skúsenosť s konceptom vSAN.

Viac

VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage

Trojdňový kurz so zameraním na nasadzovanie a správu VMware vSphere® with Tanzu. Naučíte sa ako použiť vSphere with Tanzu pre orchestráciu a nasadenie Kubernetes klastrov a kontajnerizovaných aplikácií vo vSphere prostredí.

Viac