VMware vSphere with Tanzu: Deploy and Manage

Trojdňový kurz so zameraním na nasadzovanie a správu VMware vSphere® with Tanzu. Naučíte sa ako použiť vSphere with Tanzu pre orchestráciu a nasadenie Kubernetes klastrov a kontajnerizovaných aplikácií vo vSphere prostredí.

Produktové zameranie
• VMware vSphere® 7

Ciele: Absolvovaním školenia nadobudnete nasledovné znalosti:

 • Popis vSphere with Tanzu a scenáre použitia v on-premise prostrediach
 • Nasadenie vSphere with Tanzu
 • Popis VMware Tanzu Mission Control
 • Popis VMware NSX® sieťových požiadaviek pre vSphere with Tanzu
 • Popis vSphere with Tanzu s použitím NSX-T Data Center
 • Popis vSphere with Tanzu s použitím vSphere Distributed Switch
 • Vytvorenie a správa vSphere with Tanzu namespaces
 • Nasadenie a beh kontajnerizovaných aplikácií na platforme vSphere with Tanzu
 • Nasadenie a konfigurácia image repozitára Harbor
 • Popis VMware Tanzu™ Kubernetes Grid™ service
 • Nasadenie Tanzu Kubernetes Grid klastra
 • Nasadenie a beh kontajnerizovaných aplikácií na Tanzu Kubernetes Grid klastri
 • Popis životného cyklu vSphere with Tanzu
 • Použitie logov a CLI príkazov pre monitoring a riešenie problémov s vSphere with Tanzu


Registrácia