VMware NSX: Install, Configure, Manage

Päťdňové obsiahle a intenzívne školenie pokrývajúce VMware NSX® ako časť softvérovo definovaného dátového centra. Naučíte sa ako v rámci platformy NSX používať logické switche pre virtualizáciu vášho switchovaného prostredia. Kurz taktiež pokrýva logické routovanie pre dynamický routing medzi virtualizovanými prostrediami. Naučíte sa taktiež používať služby gateway brán, konfigurovať firewally a bezpečnostné služby pre zabezpečenie a optimalizáciu vášho NSX prostredia.

Prístup pre praktické precvičenie a získanie zručností v oblastiach prezentovaných v kurze je poskytnutý prostredníctvom softvérovo definovaného dátového centra v laboratórnom prostredí.

Ciele: Po absolvovaní kurzu by ste mali nadobudnúť nasledujúce znalosti:   
 • Konfigurácia a nasadzovanie komponentov pre správu a kontrolu NSX
 • Opis základov Layer 2 sieťovania NSX
 • Konfigurácia, nasadzovanie a použitie logických switchovaných sietí
 • Konfigurácia a nasadzovanie NSX distribuovaných virtualizovaných routerov pre vybudovanie east-west sieťovej komunikácie
 • Konfigurácia a nasadzovanie VMware NSX® Edge™virtualizovaných gateway brán pre vybudovanie north-south sieťovej prevádzky
 • Konfigurácia NSX pre L2 bridging
 • Konfigurácia a používanie všetkých nosných funkcií a služieb NSX Edge gateway brán
 • Konfigurácia bezpečnostných firewall pravidiel na NSX Edge pre kontrolu a blokovanie sieťovej prevádzky
 • Konfigurácia distribuovaných bezpečnostných firewall pravidiel pre kontrolu a blokovanie sieťovej prevádzky
 • Konfigurácia bezpečnostných politík prostredníctvom nástroja Service Composer
 • Konfigurácia firewallu pre kontrolu prevádzky na základe overovania identity
 • Opis platformy NSX pre zabezpečenie dát
 • Použitie platformy NSX pre cross-vCenter nasadzovanie cez viaceré lokality

Certifikácia:
Kurz je prípravou pre certifikáciu VMware Certified Professional 6 – Network Virtualization (VCP6-NV)

Registrácia