VMware vSAN: Deploy and Manage

Všeobecný popis:

Trojdňové školenie zo zameraním na nasadzovanie a správu softvérovo definovaného riešenia ukladania dát VMware vSAN. Naučíte sa ako vSAN vykonáva dôležitú úlohu v rámci VMware softvérovo definovaného dátového centra. Prostredníctvom cvičení získate praktickú skúsenosť s konceptom vSAN.

Produktové zameranie:

ESXi

vCenter Server

vSAN

Cieľe:

Absolvovaním školenia by ste mali nadobudnúť nasledovné znalosti:

 • Popis architektúry vSAN
 • Identifikácia vlastností vSAN a scenárov použitia
 • Konfigurácia sieťových komponentov vSAN
 • Konfigurácia vSAN klastra
 • Nasadenie virtualizovaných počítačov na vSAN úložisko
 • Konfigurácia vSAN politík pre ukladanie dát
 • Realizácia úloh pre správu vSAN
 • Konfigurácia šifrovania vSAN
 • Kontrola procesu resynchronizácie vSAN
 • Tvorba a správa nested fault domains
 • Použitie vSAN dohľadovej služby pre sledovanie výkonu a stavu infraštruktúry
 • Konfigurácia stretched klastra a dohľad nad failover scenármi
 • Popis kompatibility vSAN s funkcionalitami VMware vSphere ako aj s inými riešeniami
 • Plánovanie a návrh vSAN klastra

Cieľová skupina:

Storage administrátori a administrátori pre správu virtualizovaných prostredí, ktorí potrebujú používať softvérovo definované úložisko dát.

Požiadavky:

Pre absolvovanie školenia je potrebné spĺňať jednu z nasledovných požiadaviek:

 • Skúsenosť so správou blokového, alebo file storage riešenia
 • Porozumenie konceptom pokrytích v rámci školenia VMware vSphere: Install, Configure, Manage

Skúsenosť s príkazovým riadkom je výhodou.

Očakáva sa schopnosť samostatne realizovať nasledovné úlohy:

 • Používať VMware vSphere Client
 • Vytvárať a spravovať objekty v rámci VMware vCenter Server ako sú dátové centrá, klastre, hosty a virtualizované počítače
 • Vytvárať a modifikovať štandardné switche
 • Vytvárať a modifikovať distribuované switche
 • Pripojiť VMware ESXi host na NAS, iSCSI alebo Fibre Channel diskové pole
 • Vytvoriť VMware vSphere VMFS datastore
 • Použiť sprievodcu, alebo template pre tvorbu virtualizovaných počítačov
 • Migrovať virtualizované počítače s použitím technológie VMware vSphere vMotion
 • Migrovať virtualizované počítače s použitím technológie VMware vSphere Storage vMotion

V prípade, že záujemca nie je schopný realizovať spomínané úlohy, VMware odporúča najskôr absolvovať školenie VMware vSphere: Install, Configure, Manage.

Registrácia